دوره مجازی
1,420,000 تومان
994,000 تومان
مجازی و عملی
3,570,000 تومان
2,499,000 تومان
مشاهده لیست فیلم‌ها بستن
  • معرفی دوره
  • قانون کار
  • تامین اجتماعی در قانون کار

تالار گفتگوی این دوره

قانون کار و تامین اجتماعی
  1. پرسش‌ها 0
  2. زیر مجموعه 1

مدرسان این دوره