راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی رهجوراهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی رهجوراهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی رهجوراهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی رهجو

راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی رهجو

سامانه آموزش مجازی رهجو طبق استاندارد بین‌المللی ISCO و برخاسته از تجربیات اساتید نخبه ظهور یافته است. دوره‌های مهارت‌آموزی استاندارد، دوره‌های تکمیلی، اپلیکیشن موبایل، تالار گفت‌وگو، مقالات کاربردی رایگان، اعطای مدرک معتبر و معرفی برای اخذ جواز کسب از ویژگی‌های رهجو است.

راهنمای خرید از سایت رهجو

راهنمای استفاده از تالار گفتگو

راهنمای استفاده از نرم افزار موبایل