مهندس هادی خجسته

پرسش از استاد مشاهده فیلم گفتگو با استاد
مهندس هادی خجسته

دوره‌های آموزشی

5ساعت و 29 دقیقه
4 ساعت و 16 دقیقه
16دقیقه و 53 ثانیه
6 ساعت و 13 دقیقه

سوابق استاد

  • لیسانس مهندسی عمران
  • بیش از 50 عنوان گواهینامه فنی و تخصصی در صنعت تبرید و تهویه
  • گواهینامه تدریس سردکننده های نوین و سی اوتو از مؤسسۀ IKKE (ایکه) کشور آلمان
  • مدرس رسمی مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رشته تاسیسات برودتی و حرارتی، پکیج های حرارتی، یخچال، سردخانه و کولرگازی (بیش از 25 سال)
  • تدریس در سازمان‌ها، صنایع و دانشگاه‌های مختلف
  • مربی و مدرس اردوهای تخصصی اعزام در مسابقات جهانی World Skills در رشتۀ Refrigeration and Air Conditioning
  • کارشناس ارشد داوری مسابقات مهارت کشوری رشته تبرید و تهویه
  • مشارکت در تدوین استاندارد آموزشی در کلیۀ مهارت‌های تبرید و تهویه
  • همکاری با UNIDO (یونیدو)، UNEP (یونپ) و gtz (جی تی زد) در برگزاری دوره و کارگاه‌های آموزشی تخصصی بین‌المللی تبرید در ایران به عنوان مدرس
  • کارشناس ـ داور بین‌المللی World Skills (ورداسکیلز) در رشتۀ Refrigeration and Air Conditioning